هدهد به دو دلیل مورد توجه است: داستان سلیمان نبی(ع) و داستان منطق الطیر عطار

برای دیدن مطلب نام کامل ام را باید بدانید به فارسی، بی فاصله

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
هدهد
طراح قالب : عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان