هدهد به دو دلیل مورد توجه است: داستان سلیمان نبی(ع) و داستان منطق الطیر عطار

جای خالی یک انقلاب


بسم الله


در منابع دینی دو جهاد آمده است، جهاد اکبر و جهاد اصغر

جهاد اصغر، مبارزه با شیاطین بیرون است و

جهاد اکبر، که دشوارتر است، مبارزه با وسوسه های نفس شیطان درون است.


انقلاب ما دو جهاد لازم دارد،

یکی جهاد اصغر که مبارزه با شیاطین خارجی است و در طول تاریخ ادامه داشته و خواهد داشت و

یکی جهاد اکبر که مبارزه با شیاطین داخلی است.

شیاطین خارجی معلوم ترند. اما شیاطین داخلی هر روز به هر لباسی درمی آیند.

دومی ها خطرناک اند و باید حواس جمع با آنها برخورد کرد.

شیاطین داخلی

گاه در لباس اقتصادی در می آیند و راه زنی جیب مردم را می کنند...

گاه در لباس فرهنگ  و گاه....

ان شاالله خدا مردم ما را و مسئولان ما را در راه مبارزه و جهاد یاری کند.

الهی آمین

هدهد
۰ نظر
طراح قالب : عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان